DZIEŃ 1 | 28.07.2022

DZIEŃ 2 | 29.07.2022

DZIEŃ 3 | 30.07.2022